Thunvalls

Här finns Eva och Lennart Thunvalls idéer,

aktiviteter, tankar och intressen


Gustav Thunvall

Ramsjö

 

 Gustav Thunvall

Gustav Thunvall (1911–1993) arbetade och verkade i Ramsjö i över 30 år.

Gustav föddes 5 maj 1911 i den då nyuppförda kantorsbostaden i Kyrkbyn, Ramsjö. Fader Anton var lärare och kantor i Ramsjö.

Familjen flyttade 1919 till Uppland där Gustav slutförde sin skolgång.

Fotot är från början av 50-talet och taget i Sunds skola i Ramsjö.”

1935 tog han sin folkskollärarexamen vid Uppsala seminarium och efter tjänster i Uppland och Västmanland kom han åter till Ramsjö 1945.

Han fick sin tjänst i Hedsjö skola men flyttade 1948 till Sunds skola. När Centralskolan i Ramsjö byggdes lades Sunds skola ned och Gustav fick sin tjänst placerad vid Centralskolan i Kyrkbyn, där han stannade till sin pensionering 1976. 

Under sin tid i Ramsjö var han kommunalt engagerad och var bl.a. ledamot av kommunalnämnden, ordförande i socialnämnden (tidigare fattigvårdsstyrelsen) och ordförande i hälsovårdsnämnden.

Han blev tidigt engagerad i hembygdsrörelsen och var mellan åren 1953 och 1971 hembygdsföreningens ordförande och därefter föreningens hedersordförande.

Gustav Thunvall var en hängiven hembygdsforskare.

På de följande sidorna kan du läsa om Gustav Thunvalls bidrag till Ramsjös historia.

skola

Klockarens bostad där Gustav Thunvall föddes, uppförd i början av 1900-talet. I närheten låg den s.k. Klockargården (nu riven). Idag är detta distriktssköterskemottagningen.

När Gustav Thunvall återvände till Ramsjö 1945 och åter fick komma in i huset där han föddes kom han så småningom upp på övervåningen, där det fanns ett vindsrum. När Gustav gick fram till fönstret kände han igen några penseldrag med färg som han som liten hade målat. Det blev många penseldrag i Ramsjös historia både kommunalt och i föreningslivet