Thunvalls

Här finns Eva och Lennart Thunvalls idéer,

aktiviteter, tankar och intressen

 

Skolans dag i Finneby skola den 8 juli 2009

 

Tänk vad kul det är att få nostalgitrippar.

Tänk att det var över 150 personer som ville (?) återuppleva

sin skolgång.

 publik

På skolans dag i Finneby skola fick vi vara med om en gammaldags skoldag, kanske från slutet av 1940-talet. Teaterföreningen Tovåsen gjorde en härlig buskis där inslagen var fyndiga men hade verklighetsbaserad underton.

 

Fröken ringde in, eleverna ställde upp och marscherade in under frökens ledning.
Dagen till ära hade skolinspektören kommit till Finneby skola för att se
om eleverna hade lärt sig något under året.

 inspektor

Eva, en av flickorna, skulle naturligtvis fjäska för fröken och kom med ett
paket från mamma. ”Bara inte fröken får fläskläpp när hon öppnar paketet,
för mamma sa att den här fläskbiten ska väl falla fröken på läppen.”

 flickor

Morgonbön med psalmsång och bön var dagligt inslag i skoldagen förr och även nu klingade psalmen ”Din klara sol” och efter bönen ”Fader vår” gav fröken order om ”Sitt ner”.

 psalm

(Under hela skoldagen, förr i tiden liksom denna gång, skulle eleverna resa sig upp vid sidan av bänken när de svarade.)

Minst en dag i veckan fick eleverna en psalmvers att lära sig utantill i läxa. Det kunde väl gå  si och så men Börje kunde sin psalmvers till frökens och inspektörens stora glädje. Inspektören påpekade det viktiga i att lära sig utantill.

 

Så blev det förhör i olika ämnen.

I kristendomskunskap så klarade Sonja att räkna upp ”Jakobs söner” felfritt, men att Gud fanns hemma på dasset, som Gunilla påstod, kunde inte fröken förstå. ”Joo, när mamma skulle gå på dass i morse så sa hon: Herre Gud sitter du här.

Stig visste att man hette Kristus nuförtiden också – Kristus Sjögren.

Geografikunskaperna var inte så lysande. Att Kårböle var Sveriges mitt kunde Harry berätta och att de lägsta kasten i Indien arbetade och att överkasten låg på sängarna visste Gunilla.

Naturlära var ett ämne som intresserade eleverna. Fåglar som Smilfink och kaffegök kom på tal och Eva kunde till och med härma kaffegöken, för det hade hon hört av sin pappa.

Inspektören blev imponerad av den gamla kunskapen om tre olika sorters fåglar. Spännfõgel, Sjöfõgel och Spõrv, vilket lämpligen översätts med rovfågel, sjöfågel och sparv (småfågel).

När kons magar heter – Löpmage, Bladmage, Våmmen, Boren, Roxen och Glan tyckte nog fröken och inspektören att det skulle passa med matematik. Börje räknade hurtigt upp talen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, knekt, dam, kung ess och avbryts av fröken.

 

Medan flickorna byter om för blomstertablå fick Harry läsa uppsatsen ”Nyttan med kon” en skolkria av sällan skådat slag.

Flickornas blomstertablå rev ner skratt och applåder. Flickorna knixade, neg och läste både en och en och i korus.

 sang

Naturligtvis stod det Sång på schemat. Ur Stamsångerna sjöng eleverna tillsammans med åskådarna både ”Vi gå över daggstänka berg” och ”Röda stugor tåga vi förbi”.

 

Så led ”skoldagen” mot sitt slut och som sig bör blev det bön ”Herre välsigne oss..” och psalmsång ”Den blomstertid nu kommer”.

 

Inspektören tackade fröken för dagen och skolåret och gömde väl i sitt hjärta de udda kunskaper och infall som eleverna kom med under dagen.

 

Man kan ju undra vad han tänkte när Karin berättade att hon fått en liten syster på morgonen, men att pappa tyckte att det var onödigt mitt i slåttern.

 

När skolbänkar och orgel åter fanns på plats inne i skolsalen kunde den som ville prova på att skriva välskrivning med bläck och stålstift.

De flesta som provade hade fått skriva med bläck under sin egen skolgång.