Thunvalls

Här finns Eva och Lennart Thunvalls idéer,

aktiviteter, tankar och intressen

 

Varför öppnar vi Finneby skola?

 

Familjen Thunvall, särskilt Gustav, Eva och Lennart, har samlat och sparat skolmaterial. Med tiden blev det besvärligt att härbärgera och framförallt – ingen hade någon glädje av en massa lådor med skolmaterial.

När Eva och Lennart mötte Finneby byalag skapades Finneby skola av idag.

Byalaget svarar för byggnaden och familjen Thunvall för inredningen.

Det allra mesta av materialet är familjen Thunvalls men några bänkar, kartställ och en kulram tillhör Hovra byalag som gärna deponerar sina saker hos oss. Skolkorten och skolkatalogerna, som vi tycker gör skolan levande, har Per Olsson och Gerd Olsson sommarboende i Finneby, samlat in, kopierar och arrangerat.

 

Varför skapar vi en skolmiljö?

 

Vi vill att man i den här skolan skall minnas, tänka tillbaka, kanske rysa av obehag eller glädjas över saker och händelser från sin egen skoltid.

Vi vill också att man skall få kunskap om skolans historia och ett perspektiv på dagens skola och i framtiden.

 

Välkomna!

 

Familjen Thunvall och skolans historia har varit nära knuten till varandra i över 160 år och räknar f.n. 6 generationer lärare.

 

· C.P. Carlqvist f. 1821 tog lärarexamen vid Upsala seminarium redan 1845 för att bli lärare. Han tog sin organistexamen 1878

 

· Fredrik Thunvall f. 1853, måg till C.P. Carlqvist, tog sin lärarexamen vid Upsala seminarium 1874 och organistexamen 1878. Fredrik var född Jansson men fick på seminariet byta namn då nästan alla elever hade sonnamn. Så skedde även i Skollärare John Chronschoughs memoarer, Bondesson (1897)

 

· Jenny Thunvall f. 1862 dotter till C.P. Carlqvist och gift med Fredrik  tog sin småskollärarexamen 1879 vid ”anstalten för bildande af småskolelärarinnor”

 

· Anton Thunvall f. 1893, son till Jenny och Fredrik tog sin lärarexamen vi Upsala seminarium 1904 och organistexamen samma år.

Anton Thunvall var lärare och organist i Ramsjö i början av 1900-talet och flyttade till Uppland 1919.

 

· Gustav Thunvall f. 1911, son till Anton Thunvall, tog sin lärarexamen 1935 vid Upsala seminarium. 1945 fick han anställning i Ramsjö vid Hedsjö skola och tre år senare i Sund. Under en tid var Gustav Thunvall överlärare i Ramsjö skolor.

 

· Lennart Thunvall f. 1940, son till Gustav Thunvall tog sin lärarexamen vid lärarhögskolan i Göteborg 1975.

 

· Eva Thunvall6 f. 1943, gift med Lennart, tog sin textillärarexamen 1983 i Göteborg.

 

· Gunilla Winald f. 1942, dotter till Gustav, arbetade som invandrarlärare i Ljusdal fram till sin pension 2007. Maken Torsten tog sin lärarexamen 1967 i Karlstad. Dotter Åsa Winald tog sin lärarexamen 2000 i Stockholm.

 

· Anna Jonsson f. Thunvall 1969, dotter till Eva och Lennart, tog sin lärarexamen vid Lärarhögskolan i Gävle 2004 och är idag (2008) verksam som lärare i Gävle.

 

1.C.P.  Carlqvist är farfars farmors far till Anna Thunvall som idag är lärare.

2.Fredrik är farfars farfar till Anna

3.Jenny är farfars farmor till Anna

4.Anton är farfars far till Anna

5.Gustav är farfar till Anna

6.Eva och Lennart är föräldrar till Anna