Thunvalls

Här finns Eva och Lennart Thunvalls idéer,

aktiviteter, tankar och intressen


Eko

Tillit
”Dom är hos henne nu, dom som gått före, där hon ligger omtöcknad i sin säng…”

Mor - mormor - morfar - far
”Jo minsann, hon tog tag i sitt liv. Jäntan åt Fågel-Ivar. Hon som tjänade sitt uppehälle…”

Fullbordan
”I en sal på Solidens sjukhus ligger den unga kvinnan. Hon har inte fyllt tjugo år ännu, men känner sig gammal, ledsen och trött... ”

Skuld
”Tåget kränger sig stånkande med ett vrickande jämmer nedefter järnvägen från det lilla…” sågverkssamhället, söderut mot böndernas rike, hans hemtrakter "

Fadern
”Men livets tåg rullade vidare med honom som passagerare. Det var många kraftiga krängningar…” inbromsningar, stopp och väntan

Separationsångest
”Det var inte bara mannen, fadern, som led. Barnet, dottern kände också långt, långt inne…”

Vision
”Det är inte lätt att vara begåvad med stora visioner när man kläms in i en trång liten värld. Det fick den lille pojken verkligen erfara. Även så hans omgivning …”

Farfar
”Farfar kallade henne lillstackarn. Ordet pyrde och frätte sig in i hennes tankar och känslor, in i hennes omedvetenhet, tills det hade bildat en tjock svart kontur kring hennes självbild…”

Det emaljerade fatet
”Det var en sak jäntan inte kunde förstå. Varför i hela världen farfar hade en kran? Av en händelse hade hon råkat få syn på honom utanför knuten..."

Arvsskiftet
”Nej farfar dog inte den dagen, men allteftersom månaderna och åren gick blev farfar mer och mer gammal ...”

Eko sid 2                Eko sid 3

 

Din stund på jorden

Din stund på jorden ger eko generation efter generation. Jag önskar att jag förmår förmedla en kunskap och en vetskap handlande om det stora i det till synes lilla, det lilla i det stora i våra liv här på jorden. Häxor följer oss människor på vår färd genom jordelivet. Häxorna är förklädda tankar. Tanken är illusionens häxa. Allt här på jorden är illusion. Skapande av våra tankar, som omformas till känslor, som i sin tur leder till handling.

Den största och den första av alla häxor är otillräcklighetens häxa. Runt henne föds andra häxor. Yngel som hon ger näring så de växer sig stora, tärande, uppslukande, förmörkande, förjagande av all kärlek, uppskattning och glädje kring människorna här på jorden.

Avundsjukans häxa, ilskans häxa, rädslans häxa, sorgens häxa, besvikelsens häxa, smärtans häxa, sjukdomens häxa, orons häxa, förtvivlans häxa, prestigehäxan. Fler och fler föds som vi idag inte vet namnet på. Alla dessa, föder, ansar och vårdar hon så att de växer sig frodiga. Så att de till slut blir större än moderhäxan själv. Medan dessa ord och rader väver bilder ur människans olika levnad, kan vi se hur häxorna föds och göds, äter och fräter sönder våra liv.

 

Månntro om vi människor i kommande generationer kan lära oss att "se" varandra och därmed stämma ekot i högre, ljusare toner, sjungande om det lilla i det stora, det stora i det lilla, om tilliten till den högsta ordningen

Kärleken